Στατική Φύλαξη

Έχοντας πολυετή  εμπειρία σε χώρους μαζικής ύπαρξης και μετακίνησης κοινού όπως γήπεδα, συναυλίες,  εκδηλώσεις, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, έχουμε την ικανότητα να αναλάβουμε την φύλαξη και του πιο απαιτητικού χώρου παρέχοντας υψηλή ασφάλεια.

Βασική προτεραιότητα μας είναι εκτός από την πλήρη φύλαξη του χώρου, ο αποτελεσματικός έλεγχος της κίνησης, η διευκόλυνση της πρόσβασης εργαζομένων και επισκεπτών και η διατήρηση ομαλής ροής σε εισόδους και εξόδους.

Όλο το προσωπικό μας είναι ένστολο, διαθέτει την ειδική  άδεια εργασίας  SECURITY και χαρακτηρίζεται από ήθος, ευγένεια, διακριτικότητα και εχεμύθεια. Οι ευθύνες και τα καθήκοντα του, ορίζονται από τον πελάτη και τις απαιτήσεις που παρουσιάζουν οι εγκαταστάσεις του.

Οι φύλακες  συνεργάζονται με το κέντρο επιχειρήσεων  και με τα περιπολούμενα αυτοκίνητα της εταιρίας, καθ’ όλη την διάρκεια της υπηρεσίας τους για την πληρέστερη ασφάλεια του χώρου.

Οι φύλακες στον χρόνο εργασίας τους περιπολούν περιμετρικά τον χώρο και ελέγχονται σε όλη την διάρκεια της βάρδιας τους από τον εποπτεύων και από τα περιπολικά που κινούνται διαρκώς.

Κατά την είσοδο - έξοδο ατόμων και αυτοκινήτων από τον χώρο φύλαξης, οι φύλακες  καταγράφουν τα γεγονότα που προκύπτουν.