24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων

Το υπερσύγχρονο Κέντρο Λήψης και Επεξεργασίας σημάτων της  SafetyTech Hellas, στεγάζεται στον κτηριακό χώρο της Taurus Security.  Λειτουργεί αδιάκοπα κάτω από συνθήκες ιδιαίτερης ασφάλειας, με ειδικούς  αποκωδικοποιητές  σημάτων, ηλεκτρονικούς υπολογιστές  και προγράμματα ειδικών λογισμικών εφαρμογών. Παρακολουθεί τα σήματα ασφαλείας των συνδρομητών της  24 ώρες το 24ώρο, ελέγχει την καλή λειτουργία τους και προβαίνει σε ανάλογη κινητοποίηση σε περίπτωση λήψης σήματος συναγερμού.

Οι χειριστές  του Κέντρου Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων είναι άριστα εκπαιδευμένοι  ικανοί να  επεξεργαστούν οποιαδήποτε μορφή σημάτων (contact ID, SIA, 4+2) και ειδικά την τεχνολογία contact ID σε ποσοστό 100%. Αυτό σημαίνει ότι  η τεχνολογία CID επιτρέπει στον κεντρικό υπολογιστή και τους χειριστές, να ξεχωρίσουν και να κατανοήσουν με μεγάλη ακρίβεια το συμβάν στον κάθε φυλασσόμενο χώρο και έτσι να αξιοποιηθεί με αποτελεσματικότητα κάθε εισερχόμενο σήμα, γνωρίζοντας το ακριβές σημείο παραβίασης του φυλασσόμενου χώρου.

Σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα ελέγχει και ρυθμίζει, εφόσον αυτό χρειασθεί, την κεντρική μονάδα  συστήματος του πελάτη, με απόλυτη ασφάλεια (down – up loading).

Όλα τα σήματα που λαμβάνει το κέντρο λήψης σημάτων αποθηκεύονται και είναι διαθέσιμα για έλεγχο   καθώς και η αποστολή τους με e-mail ή SMS.

Επίσης ο κάθε συνδρομητής έχει την δυνατότητα να ελέγχει online  σε πραγματικό χρόνο τα σήματα  τα οποία λαμβάνει το κέντρο λήψης σημάτων από την μονάδα συναγερμού του, μέσω ειδικού για αυτόν τον σκοπό server.