Έλεγχος

Online σύστημα ελέγχου περιπόλων:

Για τον πληρέστερο έλεγχο των υπηρεσιών μας,  ειδικό σύστημα ελέγχου περιπολίας. Στα σημεία ελέγχου κολλάμε απλές αυτοκόλλητες ετικέτες οι οποίες περιέχουν ένα QRCode που παράγεται από το κέντρο επιχειρήσεων.

 • Άμεση Online παρακολούθηση της θέσης του φύλακα
 • Άμεση Online ενημέρωση του κέντρου επιχειρήσεων για το πέρασμα φύλακα από το σημείο ελέγχου
 • Δυνατότητα παρακολούθησης της θέσης του φύλακα και των περασμάτων από τα σημεία
 • ελέγχου από το Κέντρο Λήψης Σημάτων
 • Διπλή επιβεβαίωση του περάσματος του φύλακα από το σημείο ελέγχου, με ανάγνωση
 •  κωδικού QRCode και ανάγνωση θέσης από GPS, WiFi, Mobile Cell. 
 • Δυνατότητα άμεσης online ενημέρωσης του πελάτη για το πέρασμα του φύλακα από το
 •  σημείο ελέγχου που του ανήκει, είτε μέσω internet (web app), είτε μέσω του smartphone του (mobile app)
 • είτε μέσω SMS μηνύματος
 • Online παρακολούθηση κατάστασης φύλακα μέσω διαδικασίας TEST
 • Άμεση ενημέρωση κινδύνου φύλακα ή κλήση σε βοήθεια μέσω του κουμπιού SOS.
 • Το κέντρο ελέγχου μαθαίνει άμεσα και τη θέση του φύλακα.