Τζαμωτές Πόρτες

Τζαμωτές Πόρτες: Σε διάφορες αποχρώσεις & κατ' επιλογή του πελάτη.

Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν επενδύσεις δρυ ή ανιγκρέ τεχνιτό σε διάφορες αποχρώσεις, όπως επίσης επενδύσεις laminate, με την προσθήκη inox βεργών.

Υπάρχει η τεχνική δυνατότητα να κατασκευαστούν τζαμωτές πόρτες με ή χωρίς κιγκλίδωμα με αντιδιαρρηκτικό τζάμι.