Σασί C2

Περιγραφή

Το σασί C2 τύπου αποτελείται από ανεξάρτητη πρόκασα πάχους 1,25χλ και κατ' επιλογή του πελάτη 1,50χλ.