Καλώδια

CCTV_R051

Ομοαξονικό micro coax + 1x0,5mm. Μέχρι 80m. Διάμετρο 4,20mm. CEI 20-11, CEI 20-29, Τάσης CEI 20-20, Επιβραδυντικό φλόγας CEI 20-22 III (IEC 60332, BSEN 50265), CEI 36762. Directive 2002/95/CE (RoHS). Πολύ μικρή ατίσταση στους 20o C 96Ω/Km για την...

CCTV_R063

Ομοαξονικό RG6 HD. Για SDI 300m, αναλογικές 1350m. Κουλούρα 100m. Διάμετρο 6,80mm. ΚΠ.

CCTV_R071

Ομοαξονικό MCX HD + 2 x 0,75mm + 2x0,22mm. Για SDI 80m, αναλογικές 500m. Κουλούρα 100m. Διάμετρο 6,80mm. ΚΠ.

CCTV_R101

Ομοαξονικό MINI HD + 2 x 1,00mm. Για SDI 170m, αναλογικές 850m. Κουλούρα 100m. Διάμετρο 8,50mm. ΚΠ.

CCTV_R151

Ομοαξονικό MINI HD + 2 x 1,50mm+2x0,50mm. Για SDI 170m, αναλογικές 850m. Κουλούρα 100m. Διάμετρο 9,80mm. ΚΠ.

CCTV_R203

UTP CAT5e 2x2x24AWG (0,51mm) + 2x1,5mm σε κουλούρα 305m, μαύρο χρώμα. Καλώδια 2x1,5mm: Ονομαστικής τάσης 200V, Test τάσης (1Mmin/50Hz), Μέγιστη ηλεκτρική αντίσταση 20βαθμούς 13,5Ω/ Km. Περίβλημα σύμφωνα με CEI 36762 C-4 (Uo 400V). PVC περίβλημα και...

CCTV_R243

UTP CAT5e σε κουλούρα 305m, γκρι χρώμα

CCTV_R249

UTP CAT5e σε κουλούρα 100m, γκρι χρώμα

CCTV_R251

Ομοαξονικό micro coax + 2x0,5mm. Διάμετρο 5,50mm. CEI 20-11, CEI 20-29, Τάσης CEI 20-20, Επιβραδυντικό φλόγας CEI 20-22 III (IEC 60332, BSEN 50265), CEI 36762. Directive 2002/95/CE (RoHS). Πολύ μικρή ατίσταση στους 20o C 96Ω/Km για την ψύχα...

CCTV_R351

Ομοαξονικό MCX HD + 2 x 0,5mm. Για SDI 80m, αναλογικές 500m. Κουλούρα 100m. Διάμετρο 6,70mm.

CCTV_R493

Ομοαξονικό MCX HD. Για SDI 80m, αναλογικές 500m. Κουλούρα 100m. Διάμετρο 3,10mm. ΚΠ.

CCTV_R593

Ομοαξονικό MINI HD. Για SDI 170m, αναλογικές 850m. Κουλούρα 100m. Διάμετρο 4,80mm. ΚΠ.